Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Cầu cảng Lữ đoàn 126 - Quân chủng Hải quân
Địa điểm: Thủy Nguyên - Hải Phòng
Hạng mục: Cung cấp cọc D500 và D600
Địa điểm: Thủy Nguyên - Hải Phòng
Hạng mục: Cung cấp cọc D500 và D600
Thời gian thi công: 2017

Dự án khác