Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Cầu Vũ Yên
Địa chỉ: Thủy Nguyên - Hải Phòng
Hạng mục: Cung cấp, thi công cọc D400
Địa chỉ: Thủy Nguyên - Hải Phòng
Hạng mục: Cung cấp, thi công cọc D400
Thời gian thi công: 2017

Dự án khác