Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Bến số 5 cho tàu 20.000 DWT tại Đình Vũ
Địa chỉ: Hải Phòng
Đối tác: Công ty TNHH MTV Cảng Hải Phòng

Địa chỉ: Hải Phòng
Đối tác: Công ty TNHH MTV Cảng Hải Phòng
Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc D600B, D600C
Khối lượng: 20.300m
Thời gian thực hiện: 2009

Dự án khác

098 454 6666