Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Cảng Nhà máy Nhiệt điện Hải Dương
Địa chỉ: Kinh Môn - Hải Dương
Đối tác: Công ty HH CTXD Điện lực An Huy 2
Địa chỉ: Kinh Môn - Hải Dương
Đối tác: Công ty HH CTXD Điện lực An Huy 2
Hạng mục: Cung cấp, thi công cọc PHC D800
Khối lượng: 20.700m
Thời gian thực hiện: 2017

Dự án khác

098 454 6666