Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Thi công xây dựng Bến nhập quặng số 1 + 2 + 3 + 4 thuộc dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát
Địa chỉ: Kinh Môn - Hải Dương
Đối tác: Công ty Cổ phần thép Hòa Phát


Địa chỉ: Kinh Môn - Hải Dương
Đối tác: Công ty Cổ phần thép Hòa Phát
Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc vuông 400 x 400mm
Thời gian thực hiện: 2008 - 2009

Dự án khác

098 454 6666