Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Cảng Nam Đình Vũ - Giai đoạn 1
Địa chỉ: Hải Phòng
Đối tác: Công ty CP Cảng Nam Đình Vũ
Địa chỉ: Hải Phòng
Đối tác: Công ty CP Cảng Nam Đình Vũ
Hạng mục: Cung cấp, thi công cọc D600, D700
Khối lượng: 27.200m
Thời gian thực hiện: 2016

Dự án khác

098 454 6666