Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Khu liên hợp Gang thép Hòa Phát - Giai đoạn 3
Địa chỉ: Kinh Môn - Hải Dương
Đối tác: Công ty CP Thép Hòa Phát
Địa chỉ: Kinh Môn - Hải Dương
Đối tác: Công ty CP Thép Hòa Phát
Hạng mục: Cung cấp, thi công cọc PHC D400, D600
Thời gian thực hiện: 2015-2016

Dự án khác