Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Nhà máy đóng tàu Damen Sông Cấm
Địa chỉ: Thủy Nguyên - Hải Phòng
Đối tác: Công ty TNHH Đóng tàu Damen Sông Cấm
Địa chỉ: Thủy Nguyên - Hải Phòng
Đối tác: Công ty TNHH Đóng tàu Damen Sông Cấm
Hạng mục: Cung cấp, thi công cọc PC D600, cọc ống thép D1400 (Xây dựng sàn cầu tàu nổi số 2)
Thời gian thực hiện: 2016

Dự án khác

098 454 6666