Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Cảng Cửa Lò (Bến số 5, số 6)
Địa chỉ: Cửa Lò - Nghệ An
Đối tác: Công ty CP Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc
Địa chỉ: Cửa Lò - Nghệ An
Đối tác: Công ty CP Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc
Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc D600, D700, D800
Khối lượng: 26.000m
Thời gian thực hiện: 2016

Dự án khác