Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Bến số 2 cho tàu 20.000 DWT tại Đình Vũ
Địa chỉ: Hải Phòng
Đối tác: Công ty Cổ phần cảng Đình Vũ

Địa chỉ: Hải Phòng
Đối tác: Công ty Cổ phần cảng Đình Vũ
Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc D600B, D600C
Thời gian thực hiện: 2008

Dự án khác

098 454 6666