Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Cảng Lạch Huyện
Địa chỉ: Hải Phòng
Đối tác: Liên danh Penta - Toa
Địa chỉ: Hải Phòng
Đối tác: Liên danh Penta - Toa
Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc D500, D600
Khối lượng: 30.000m
Thời gian thực hiện: 2016

Dự án khác