Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Công trình mở rộng cầu cảng hàng lỏng Đình Vũ
Địa chỉ: Hải Phòng
Đối tác: Công ty TNHH LD phát triển Đình Vũ

Địa chỉ: Hải Phòng
Đối tác: Công ty TNHH LD phát triển Đình Vũ
Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc D600B, D600C
Thời gian thực hiện: 2008

Dự án khác

098 454 6666