Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Nhà máy Xi măng Thăng Long 2
Địa chỉ: Quảng Ninh
Đối tác: Công ty Cổ phần Xi măng Thăng Long

Địa chỉ: Quảng Ninh
Đối tác: Công ty Cổ phần xi măng Thăng Long
Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc D500C, D700C, D500B, D600C / Mở rộng cảng xuất nhập nguyên vật liệu / Mở rộng cảng xuất xi măng bao
Khối lượng: 11.000m ( D500C, D700C) và 24.000m ( D500B, D600C)
Thời gian thực hiện: 2008

 

Dự án khác

098 454 6666