Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Cảng than Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2
Địa chỉ: Thái Bình
Đối tác: PVC Construction
Địa chỉ: Thái Bình
Đối tác: PVC Construction
Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc D600, D700
Khối lượng: 150.000m
Thời gian thực hiện: Đang thi công

Dự án khác