Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Cảng xuất xi măng bao - Nhà máy xi măng Hạ Long
Địa chỉ: Quảng Ninh
Đối tác: Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01

Địa chỉ: Quảng Ninh
Đối tác: Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01
Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc D500C, D600B
Thời gian thực hiện: 2007-2008

Dự án khác

098 454 6666