Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Hầm chui số 1 - Vincity Sportia
Địa điểm: Nam Từ Liêm - Hà Nội
Hạng mục: Cung cấp cọc vuông 400x400
Địa điểm: Nam Từ Liêm - Hà Nội
Hạng mục: Cung cấp cọc vuông 400x400
Thời gian thực hiện: 2018 - 2019

Dự án khác