Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Khu nhà ở Lakeside Thạch Bàn
Địa chỉ: Thạch Bàn - Hà Nội
Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc
Địa chỉ: Thạch Bàn - Hà Nội
Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc
Thời gian thực hiện: 2017

Dự án khác