Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Nhà máy chiếu xạ An Phú Chi nhánh 2
Địa điểm: KCN VSIP Bắc Ninh
Hạng mục: Cung cấp, thi công cọc D400
Địa điểm: KCN VSIP Bắc Ninh
Hạng mục: Cung cấp, thi công cọc D400
Thời gian thực hiện: 2018

Dự án khác